Schola Młodzieżowa In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola Młodzieżowa In Te confido w Starej Iwicznej
25.04.2017
We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) O: Otrzyjcie już łzy płaczący (289 | 4172) K: Oto są ....
22.04.2017
We: O dniu radosny (- | 4152) O: O Jezu, Boże utajony (726 | 4377) K: Chrystus zmartwychwstan jest ....
30.03.2017
We: Wjeżdża Król nasz (- | 4216) Procesja: Hosanna na niebiosach (158 | 3331) O: Ogrodzie oliwny ....
30.03.2017
We: Krzyżu Chrystusa (271 | 4274) O: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) K: Oto Boży ....
30.03.2017
Po Orędziu wielkanocnym: Amen - potrójne z mszału unisono (Czy 4gł z NT2?) Liturgia Słowa: ....
30.03.2017
Liturgia Słowa: Psalm responsoryjny (4823) Chwała Tobie, Królu wieków(Bębenek lub Gałuszka) ....

Strona: 1 z 46